CẢM BIẾN QUANG SỐ 1 THẾ GIỚI VỀ LINEARITY

OPTEX-FA là dòng sensor từ Japan, đây là dòng thương hiệu cảm biến quang đã có từ lâu tại thị trường Nhật Bản.

Độ tuyến tính (Linearity)

Tín hiệu đầu ra của cảm biến sẽ tỷ lệ tuyến tính với giá trị đo lường tương ứng.

Trong thực tế, có độ lệch (deviation) giữa giá trị thực và giá trị đầu ra của cảm biến. Độ lệch này là một trong những thông số cho biết chất lượng của cảm biến đo lường và được gọi là độ tuyến tính trong tài liệu kỹ thuật.

 

 

 

Bình luận

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận