0 sản phẩm

Khu vực Bình Dương

Khu vực Hà Nội

 

Khu vực Đà Nẵng

 

CHÍNH SÁCH CUNG CẤP HÀNG HÓA CỦA VI NA PHẠM:

-  Giao hàng tại kho nhà máy của quý công ty. Do vậy, quý công ty không phải trả thêm bất cứ 1 khoản chi phí nào khác khi nhận hàng.

- Training cho kỹ sư dưới nhà máy theo yêu cầu (Khoảng 1 ngày).

- Bảo hành theo quy định của nhà sản xuất.

- Có thể cho khách hàng mượn những thiết bị tương tự để sử dụng tạm thời nếu dây chuyền sản xuất hoặc máy đang gặp sự cố. Do vậy, nhà máy của quý công ty không bao giờ ngừng sản xuất và không bị ảnh hưởng đến sản xuất.

- Miễn phí lắp đặt, lập trình.